Del av serien "Sign" av AnnaSaga Thyselius. Teknik. Digital bild på canvas 120x60 cm. [Representerad i Torsås]
  se mer i en konstnärspresentation för Konst i Kalmarlän >